Pravila mladina

Primorski mladinski pokalni teki 2015 (PMPT)

Pravila za tekače

V sezoni 2015 je načrtovanih 10 tekov. Vsi štejejo za točke. Točkuje se posameznike in ekipe, najboljši prejmejo priznanja in nagrade na zaključni prireditvi. Za prvo mesto tekmovalec prejme 40 točk, za drugo 35, za tretje 31, za četrto 28, za peto 26, za šesto 25 … do ene točke, ki jo prejmejo tudi tekmovalci, uvrščeni pod 30. mestom.

O končni uvrstitvi ekip odloča seštevek točk, doseženih na vseh tekih. Za končno uvrstitev posameznika se šteje šest (6) najboljših uvrstitev, slabše uvrstitve se briše. V primeru enakega števila točk ima prednost tekmovalec z več teki, dodatni kriterij pa je število boljših uvrstitev.

Priznanja za udeležbo prejmejo tekmovalci, ki so se udeležili najmanj petih (5) tekov. Pogoj za končno uvrstitev je sodelovanje na najmanj štirih (4) tekih.

Kategorije in dolžina prog (enako za deklice in dečke):

 • 2008 in mlajši - 300 m
 • 2007 - 300 m
 • 2006 - 600 m
 • 2005 - 600 m
 • 2004 - 1000 m
 • 2003 - 1000 m
 • 2002 - 1000 m
 • 2001 - 2000 m
 • 2000 - 2000 m

Organizator sme izjemoma trasirati drugačno dolžino prog, skladno z možnostmi. Organizator v primeru, da ni mogoče trasirati predpisanih dolžin prog, le-te prilagodi možnostim, pri čemer se skuša čimbolj približati predpisanim.

Tekmovalci lahko tekmujejo samo v svoji kategoriji. V primeru, da tekmovalec starta v napačni kategoriji, se mu prizna udeležba na teku, ne pa tudi točk.

Tekmovalci si progo lahko ogledajo pred tekom, drugih tekmovalcev pa pri tem ne smejo ovirati. Enako velja za ogrevanje.

Vodje ekip oziroma spremljevalci tekmovalcev ne smejo teči po progi skupaj s tekmovalci; izjema je najmlajša starostna kategorija.

Pritožbe se oddajo sodniku v ciljnem prostoru najkasneje 15 minut po objavi izidov.

Trije najbolje uvrščeni tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo medalje ali pokale.

Startnina je največ dva (2) evra.

Pravila za organizatorje in vodje ekip

Razpis za posamezni tek mora biti objavljen najmanj dva tedna pred dnevom prireditve. Zaželena je objava na spletni strani organizatorja, obvezna pa na strani DLT Filipides (poslati na e-naslov m.peric@goap.si).

Organizator v primeru, da ni mogoče trasirati predpisanih dolžin prog, le-te prilagodi možnostim, pri čemer se skuša čimbolj približati predpisanim.

Organizator zagotovi dežurno zdravniško pomoč. Poskrbi tudi za ureditev sanitarij v bližini tekmovalnega prostora oziroma udeležence obvesti, katere lahko uporabijo. Prav tako zagotovi vodo za umivanje, ozvočenje prireditve, zadostno število parkirnih mest in druge elemente, potrebne za nemoteno odvijanje teka in njegovo spremljanje.

Na prijavnem prostoru mora organizator razobesiti nazoren prikaz prog, opremljen z oznakami smeri teka, in časovni načrt tekmovanja.

Startni prostor mora biti dovolj širok, da se tekmovalci ne prerivajo. Označen mora biti z oznako START, ciljni prostor pa z oznako CILJ. Na tleh mora biti zarisana startna oziroma ciljna črta. V ciljnem prostoru se uredi lijak, v katerem ni dovoljeno prehitevanje. Starter oziroma uradni napovedovalec takoj po startu posamezne kategorije tekmovalce in gledalce obvesti, katera kategorija starta naslednja.

Pred tekmovalci vozi kolesar ali voznik katerega drugega ekološko sprejemljivega prevoznega sredstva. Proga mora biti dovolj široka, da omogoča prehitevanje, jasno mora biti označena s puščicami, trakovi ali drugimi sredstvi. Odsek pred ciljem mora biti raven in brez ovir.

Tekmovalce posameznih ekip prijavijo vodje. Organizatorju oddajo seznam, ki vsebuje naziv ekipe, imena in priimke ter letnice rojstva tekmovalcev. Organizator tekmovalce vpiše na startno listo in jim dodeli startne številke. Izjemoma lahko organizator tekmovalce opremi z listki namesto s startnimi številkami.

Posamezne tekmovalce prijavijo starši oziroma skrbniki. Odgovornost za tekmovalce z oddajo prijav prevzamejo prijavitelji.

Podelitev se opravi najkasneje pol ure po zadnjem končanem teku. Organizator skladno s svojimi gmotnimi možnostmi zagotovi tudi praktične nagrade za tekmovalce.

 

Pritožbe v vezi posameznega teka, točkovanja, itd.. sprejema: LENART PRIMOŽIČ na email: lenart.primozic@gmail.com

Pritožbe v vezi skupnega točkovanja ter skupne razvrstitve je potrebno posredovati najkasneje do 20. oktobra 2015.Ostale pripombe, predloge, komentarje glede poteka tekmovanj sprejema Marko Peric (m.peric@goap.si).

NOVICE DLT FILIPIDES
 • Športna oprema - NOVO !
  Športna oprema Društvo namerava v začetku leta 2024 po dolgem času nabaviti športno...
  več
  02.06.2024
 • Dosežki članov društva v letu 2024
   Dosežki članov društva v letu 2024 10.ISTRSKI MARATON (Piran, 14.4.2024) 10.km Makovec...
  več
  15.04.2024
SPONZORJI
ar©tur d.o.o