20 let primorskih pokalnih tekov

20-LETNA ZGODOVINA PRIMORSKIH POKALNIH TEKOV 1992-2011

1991 – Začetki organiziranih množičnih tekov v naravi na Primorskem segajo v leto 1991, ko smo se decembra na pobudo Zmaga Magajneta zbrali na prvem sestanku ter s tem postavili temelje za nadaljno delovanje društva in temelje Primorskih pokalnih tekov (PPT).
 

1992 – Tega leta je takrat ustanovljeno Društvo ljubiteljev teka Filipides, (takrat registrirano še v občini Nova Gorica), pod Magajnetovim predsedovanjem prevzelo koordinacijo tekov, steklo  pa je že tudi pokalno člansko tekmovanje, imenovano Teki severnoprimorske regije  za pokal Hita. Prvi tek iz serije je bil Tek po Panovcu, ki smo ga organizirali 4. aprila. V seriji je bilo še šest tekov: v Ajdovščini, Idriji (dva), Kobaridu, Šempetru in na Trnovem. Prvi tek je vodil Zmago Magajne, sicer pa je organizacija potekala v okviru novogoriškega atletskega kluba. Tekov se je prvo leto udeleževalo v povprečju 49 tekačev in tekačic, ki so tekmovali v šestih moških in treh ženskih kategorijah. Leta 1992 smo tako našteli skupaj 346 udeležencev. To število danes preseže že en sam bolje obiskani tek. Število tekačev se je iz leta v leto večalo, tekmovanje je pritegnilo organizatorje praktično vseh pomembnejših primorskih tekov z daljšo tradicijo.


1993 – Nadaljuje se pokalno tekmovanje, to leto pod nazivom Teki severnoprimorske regije, pod vodstvom DLT Filipides. Na seznamu je bilo šest članskih tekov, novost so bili netekmovalni teki (šest) in teki za otroke oziroma šolsko mladino (šest).

1994, 1995, 1996, 1997, 1998
– Teki se preimenujejo v Teki za pokal severnoprimorske regije. Vsako leto je organiziranih sedem do deset tekov za odrasle in pet do sedem tekov za mladino. V letu 1996 sta bila prvič organizirana dva mala maratona, in sicer v Idiji in v Panovcu. Število tekačev se je iz leta v leto povečevalo.

1999 – To leto je nova prelomnica za pokalno tekmovanje. Prvič je zaživela spletna stran tekov (http://go-to/filipides), na kateri so bili objavljeni podatki o tekih, vključno z rezultati in skupnim točkovanjem

2000 - To leto je bilo prelomno glede medijskega promoviranja. Navezani so bili stiki z Primorskimi novicami (PN), sobotna izdaja PN Sobota postane medijski sponzor pokala, ki se preimenuje v Teki za pokale Sobote. Število tekačev in pohodnikov je poskočilo na 4037, na 14 članskih tekih je teklo povprečno 159, na 10 mladinskih pa 181 tekačev. Zaključek tekov je bil decembra v Sežani na Jesenskem teku.


2001, 2002 – Pokal je beležil nadaljevanje rasti, na 19 tekih je leta 2001 teklo 5960 tekačev, leta 2002 pa smo na 20 tekih našteli 6434 tekačev. Zaključek tekov je bil decembra v Novi Gorici, na Teku v novo leto.

2003 – Prvič pridobimo sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS. Beležili smo nov rekord, na 18 tekih je teklo 6485 tekačev. Vodenje mladinskih tekov prevzame predsednik TD Burja Vipava Darko Hrovatin, vodenje 10-kilometrskih tekov predsednik ŠD Povir Peter Štok, vodenje malih maratonov pa ostane Zmagu Magajnetu. Zaključek tekov je bil v Izoli v novembru na Martinovem teku.

2004 – Zadnja sezona Tekov za pokale Sobote (skrajšano Teki Sobote), kajti na jesen so PN postale dnevnik s šestimi dnevnimi izdajami. Vodenje in koordiniranje članskih tekov prevzame Peter Štok. Teki beležijo nov rekord, organiziranih je bilo 21 tekov, ki se jih je udeležilo 6830 tekačev. To je bila številčno najuspešnejša sezona Primorskih pokalnih tekov v njihovi dvajsetletni zgodovini.

2005 - Zaživela je nova spletna stran (www.filides.com), na kateri so objavljeni vsi rezultati in skupno točkovanje tekov, uveden je bil enoten sistem računalniške obdelave podatkov na prenosnem PC-ju, ki nam ga je posodil Olimpijski komite Slovenije, Odbor športa za vse. Pokal se je preimenoval v Teke Primorskih novic. Organizirano je bilo 18 članskih (2673 tekačev) in 12 mladinskih tekov (1901 tekačev). Udeležilo se jih je skupno 4574 tekačev, v povprečju na tekmo140 članov in 164 otrok. Pogoj za prejem priznanja za udeležbo je izpolnilo 82 odraslih in 147 otrok.

2006 – Določene so bile nove kategorije (11 moških, 5 ženskih), uvedene so bile pogodbe z organizatorji, prvič je bil izdan bilten tekov. Ponovno je zaživelo primorsko prvenstvo v malem maratonu v Nabrežini. Ob koncu leta je bila uvedena še novost, organizirano je bilo novo pokalno tekmovanje Primorski pokalni krosi. Vodenje obeh pokalnih tekmovanj, tekov in krosov, je prevzel Miro Vogrič. Organiziranih je bilo 15 članskih (2553 udeležencev) in 13 mladinskih (1748 udeležencev) tekov, skupno smo našteli 4711 tekačev, povprečno 148 na članskih in 135 na mladinskih tekih. Pogoj udeležbe je izpolnilo največ tekačev, 92 odraslih in 128 otrok. Teki so dobili enotno grafično podobo (startne številke, logotip), vpeljan je bil sistem ocenjevanja kakovosti organizacije tekov, podpisane so bile pogodbe o sodelovanju z ostalimi organizatorji. Okrepilo se je sodelovanje z Odborom športa za vse OKS, ki je za teke priskrbel enotne prijavnice, plakate, zgibanke in za zaključek tekov tudi praktične nagrade. Izpeljano je bilo usposabljanje za obdelavo rezultatov na PC-ju. V prodajalni Manufaktura v Novi Gorici smo pripravili razstavo ob 15-letnici tekov (Peter Marc), zaključek tekov je bil v dijaškem domu v Novi Gorici, s Tekom v novo leto in gostom, ultramaratoncem Dušanom Mravljetom.


2007- Organiziranih je bilo 17 članskih (3760 udeležencev) in 12 mladinskih (1629 udeležencev) tekov, na katerih je teklo 5907 tekačev, na tekmo v povprečju 166 na članskih in 135 tekačev na mladinskih tekih. Pogoj udeležbe je izpolnilo 83 odraslih in 122 otrok. Zaključek je bil prvič v Vrtojbi, z gosti športniki in zabavnim programom (Helena Javornik in plesna skupina Terpsihora). Izdelane so bile nove stalne startne številke, prvič so bile tiskane diplome za tekače in organizatorje, podpisana je bila pogodba s PN.

2008 – Organiziranih je bilo 19 članskih (3503 udeležencev) in 12 mladinskih (1607 udeležencev) tekov, teklo je 5232 tekačev, povprečno 142 na članskih in 134 na mladinskih tekih. Pogoj udeležbe je izpolnilo 75 odraslih in 127 otrok. Začelo se je sodelovanje z društvom Gruppo Marciatori di Gorizia (Zmago Magajne), v tej sezoni so organizatorji PPT (predvsem DLT Filipides in ŠD Hitre noge Senožeče) skupaj z italijanskimi tekaškimi klubi izpeljali Pokal malih maratonov Primorskih novic (pokal so naslednje leto v celoti prevzeli Italijanski partnerji in ga preimenovali v Pokal narodov). Obdelavo rezultatov in točkovanja PPT je prevzela časomerilna ekipa Poljane Timing, prvič smo v sodelovanju z novogoriško športno zvezo pripravili tudi tek na stadionu (5000 m). Povezali smo se tudi z TV Primorka in Radiom Odmev iz Cerknega, na katerih so dvakrat letno predstavljali naše teke. Zaključek PPT je bil v Vrtojbi (gosta Roman Kejžar in skupna Go Breakers), v tekmovalni sistem smo dodali še netekmovalce in pohodnike.


2009
- Organiziranih je bilo 19 članskih (3669 udeležencev) in 14 mladinskih (1539 udeležencev) tekov, skupno je teklo 5304 tekačev, povprečno 145 tekačev na članskih in 126 na mladinskih tekih. Pogoj udeležbe je izpolnilo 80 odraslih in 102 otrok. Časopisna hiša Primorske novice je (s pojasnilom, da otežene gospodarske razmere ne omogočajo več takšnega angažiranja) odstopila od sponzorstva, teki so se preimenovali v Primorske pokalne teke. Uredništvo PN pa je tekom še naprej posvečalo veliko pozornosti in prostora na straneh časnika, najprej v prilogi Rekreacija, od leta 2010, po ukinitvi te priloge, pa v rubriki, namenjeni rekreaciji. Kljub temu, da sodelovanje časopisne hiše in organizatorjev tekov ni bilo več urejeno s pogodbo, so PN še naprej v manjšem obsegu sponzorirale zaključne prireditve z razglasitvami. Zaključek PPT je bil v Vrtojbi (gosta sta bila predstavnica IO OKS Sonja Poljšak in čarodej Roman).

2010 - Organiziranih je bilo 18 članskih (3085 udeležencev) in 13 mladinskih (1252 udeležencev) tekov, skupno je teklo 4421 tekačev, povprečno 125 tekačev na članskih in 96 na mladinskih tekih. Pogoj udeležbe je izpolnilo 63 odraslih in 96 otrok. Zaključek PPT je bil spet v Vrtojbi (gosta Boštjan Buč in klovn Žare). Namesto brošur smo izdali koledar tekov, startnina na tekih se je dvignila z 8€ na 10€ na članskih tekih, izdelali smo nov transparent PPT, ustanovili smo odbor za hitro reševanje tekočih problemov, v kateri so bili trije od organizatorjev tekov.

2011 - Organiziranih je bilo 16 članskih (3043 udeležencev) in 11 mladinskih (1212 udeležencev) tekov, skupno je teklo 4325 tekačev, povprečno 131 na članskih in 115 na mladinskih tekih. Pogoj udeležbe je izpolnilo 65 odraslih in 82 otrok. Zaključek PPT je bil spet v Vrtojbi (gostje kotalkarica Lucija Mlinarič in Amadea Colja s psičkama). Ponovno smo se prijavili na razpis ministrstva za šolstvo in šport in tokrat bili prvič uspešni. Natisnjene so bile nalepke in majice ob 20-letnici PPT, na zaključni podelitvi smo ob 20-letnici tekov podelili plakete zvestim sponzorjem, ostalim zaslužnim za večjo prepoznavnost tekov in tistim tekačem, ki se že od začetka udeležujejo PPT. Izdelan je bil arhiv rezultatov in skupnega točkovanja od 1992 do 2000 v pdf formatu.

ZAKLJUČEK

Ustanovitelji pokala, njegovi kasnejši organizatorji in vsi sodelujoči smo lahko ponosni, da smo del tekaške zgodbe, ki je v slovenski prostor prinesla novost, množico priložnosti za tekmovanje ali zgolj rekreacijo najširšega kroga ljudi, kar je v zadnjih dveh desetletjih znatno prispevalo h kvaliteti življenja Primorcev in tudi mnogih Slovencev iz drugih krajev, ki so primorske teke vzeli za svoje.

Zahvala velja vsem, ki so kakorkoli prispevali k večji prepoznavnosti in razširjenosti tekov v tem koncu Slovenije, ter vsem, ki so se tekov do sedaj udeležili

Zapisal: Miro Vogrič

Vrtojba, decembra 2011 
 

NOVICE DLT FILIPIDES
 • Olimpijska bakla
  Pozdravljeni Slovenska bakla je 17. 4. iz Lendave začela pot po Sloveniji. Spremljali jo bomo po vseh...
  več
  25.05.2024
 • Go Borderless 2024
   Pozdravljeni V Gorici bodo 15.6. potekale športne igre GO Borderless. Sodeluje tudi občina...
  več
  24.05.2024
 • Športna oprema - NOVO !
  Športna oprema Društvo namerava v začetku leta 2024 po dolgem času nabaviti športno...
  več
  24.05.2024
 • Dosežki članov društva v letu 2024
   Dosežki članov društva v letu 2024 10.ISTRSKI MARATON (Piran, 14.4.2024) 10.km Makovec...
  več
  15.04.2024
 • Plačilo članarine za 2024
  Članarina za 2024 - 10€ Članarino se poravna na TR račun društva, ki je napisan na...
  več
  12.04.2024
SPONZORJI
ar©tur d.o.o